Danko City Thái Nguyên vừa xây dựng dự án vừa chống dịch

Danko City vừa xây dựng vừa chống dịch Chưa bao giờ dừng lại trong 2 năm vừa xây dựng dự án vừa chống dịch nhưng Danko City là một trong số ít dự án hoàn thành thi công các hạng mục đúng như cam kết ban đầu. Vượt qua mọi khó khăn và cả những […]